české názvy
     
latinské názvy
   

 

Jak se staví májka v Čečelovicích

majka

 

 

 

Jaro u Velké Kuše

rybník Malá Lípa

Rybníček Malá Lípa

 Balvanité pastviny a přilehlá mokřadní luka, která jsou ukázkou typické krajiny Blatenska. Roste na nich ostřice blešní, kociánek dvoudomý, mochna bahenní, suchopýr úzkolistý, tolije bahenní, ptačinec bahenní, čertkus luční, kozlík dvoudomý a mnoho dalších.

 

Velká Kuš

PR Velká Kuš s kvetoucími blatouchy


Velká Kuš

PR Velká Kuš

 

Velká Kuš

PR Velká Kuš

 

Velká Kuš

rybník Velká Kuš ještě plně nenapuštěn

 

Velká Kuš

rybník Velká Kuš

 

Velká Kuš

volavky se v dáli sluní na kamenech

 

Velká Kuš

rybník Velká Kuš

Velká Kuš

PR Velká Kuš

 

Velká Kuš

PR Velká Kuš

 

Velká Kuš

blatouchy

 

Velká Kuš

PR Velká Kuš

Velká Kuš

PR Velká Kuš

cernobílá škála

fotografie lze využívat pouze pro nekomerční účely se souhlasem autora