jednoleté až vytrvalé byliny či liány, často aromatické, jednodomé či dvoudomé,
listy střídavé, většinou křížmostojné, palisty srůstají v botku obepínající stonek, jednoduché, většinou celistvé, řapíkaté, lodyžní často přisedlé, malé, oboupohlavné květy, řidčeji jednopohlavné, okvětních lístků (3–)5–6, vnitřní okvětní lístky za plodu zvětšené – krovky, nebo vnější nápadně křídlaté, semeník svrchní, květenství úžlabní nebo koncová, vrcholičnatá, nejčastěji klubíčka nebo svazečky, připomínající laty, hrozny či klasy, plod tříhranná či čočkovitě zploštělá nažka,
asi 80 rodů s 1000 druhy po celém světě, většinou na severní polokouli

 

křídlatka japonská
Reynoutria japonica HOUTT.

křídlatka japonská
křídlatka japonská
křídlatka japonská

kvete: červenec–září
výška: (100–)150–200(–250) cm

rostlina pěstovaná často v parcích, zplaňuje na březích toků, skládkách, rumištích, na okrajích vlhkých křovin, podél zdí

někdy se pěstuje jako krmivo, ale musí se sekat do metrové výšky později je velmi tuhé<<seznam čeledí<<

opletka čínská
Fallopia aubertii (L. HENRY) HOLUB

opletka čínská
opletka čínská

kvete: červenec–říjen
výška: až 6 m dlouhá liána

rostlina pěstovaná často v parcích, na plotech zahrad, zplaňuje v okolí pěstování,

původem z dálného východu<<seznam čeledí<<

opletka křovištní
Fallopia dumentorum (L.) HOLUB

opletka křovištní
opletka křovištní
opletka křovištní

kvete: červen–září
výška: (40–)50–120(–300) cm

vlhké okraje polí, luk, úhorů, lužní lesy, pobřežní křoviny, rákosiny

<<seznam čeledí<<
opletka obecná
Fallopia convolvulus (L.) Á.LÖVE
opletka obecná
opletka obecná
opletka obecná

kvete: červenec–říjen
výška: (5–)15–40(–100) cm

pole, úhory, pastviny, zahrady, okraje komunikací, v řídkých travnatých a křovinatých porostech

plevel na polích a zahradách

<<seznam čeledí<<
pohanka obecná
Fagopyrum esculentum MOENCH
pohanka obecná
pohanka obecná
pohanka obecná

kvete: červen–červenec (–srpen)
výška: 50–70(–140) cm

rostlina pěstovaná na polích,
krátkodobě zplaňuje v okolí pěstování,

pěstuje se pro moučnaté plody , mající podobný obsah živin jako obiloviny, největší obliba byla
v 18. století, dodnes známý pokrm pohanková kaše

<<seznam čeledí<<
rdesno blešník
Persicaria lapathifolia (L.) S.F.GRAY
rdesno blešník pravé
rdesno blešník pravé
rdesno blešník pravé

kvete: červen–říjen
výška: (10–)20–80(–180) cm

obnažená dna rybníků, podél vodních toků, kanálů, příkopů, zamokřené louky i rumiště

na polích jako plevel

<<seznam čeledí<<
rdesno červivec
Persicaria maculata (RAFIN.) S.F.GRAY
rdesno červivec
rdesno červivec

kvete: červen–říjen
výška: (15–)20–60(–100) cm

obnažená dna rybníků, podél vodních toků, kanálů, příkopů, zamokřené louky i rumiště

na polích jako plevel, hlavně v okopaninách, dříve léčivka – červivcová nať

<<seznam čeledí<<
rdesno hadí kořen
Bistorta major S.F.GRAY
rdesno hadí kořen
rdesno hadí kořen
rdesno hadí kořen

kvete: květen–srpen
výška: (20–)35–80(–120) cm

vhké louky i rašelinné louky, lužní lesy, slatiny, většinou v horských a podhorských oblastech,

používá se v lidovém léčitelství

<<seznam čeledí<<
rdesno menší
Persicaria minor (HUDS.) OPIZ
rdesno menší
rdesno menší

kvete: červen–září
výška: (7–)10–20(–50) cm

obnažená dna rybníků, podél vodních toků, kanálů, příkopů, zamokřiny, mokrá místa podél cest

<<seznam čeledí<<
rdesno obojživelné
Persicaria amphibia (L.) DELABRE
rdesno obojživelné
rdesno obojživelné
rdesno obojživelné

kvete: červen–srpen
délka vodních rostlin: až 300 cm
výška suchozemských rostlin: 20–50(–80) cm

rybníky, kanály, příkopy, rákosiny, zamokřené louky i rumiště, stojaté i mírně tekoucí vody

obtížný plevel na zamokřených pozemcích

<<seznam čeledí<<
rdesno peprník
Persicaria hydropiper (L.) DELABRE
rdesno peprník
rdesno peprník
rdesno peprník

kvete: červen–září
výška: (15–)25–60(–100) cm

obnažená dna rybníků, podél vodních toků, kanálů, příkopů, zamokřené louky i rumiště

na polích jako plevel, hlavně v okopaninách

<<seznam čeledí<<
reveň kadeřavá – rebarbora
Rheum rhabarbarum L.
reveň kadeřavá
reveň kadeřavá
reveň kadeřavá

kvete: květen–červen
výška: až 200 cm

pěstuje se zahrádkách a zelinářských závodech

silné řapíky se používají jako zelenina, kompoty, koláče

<<seznam čeledí<<
šťovík áronolistý – kyseláč horský
Rumex arifolius ALL.
šťovík áronolistý
šťovík áronolistý
šťovík áronolistý

kvete: červen–září
výška: 30–100 cm

louky, mýtiny, neudržované plochy

 

<<seznam čeledí<<
šťovík kadeřavý
Rumex crispus L.
šťovík kadeřavý
šťovík kadeřavý

kvete: červen–srpen
výška: (5–)10–20(–30) cm

podél toků, podmáčené louky, pastviny, pole, podél komunikací, rumiště

obtížný plevel

 

<<seznam čeledí<<
šťovík klubkatý
Rumex conglomeratus MURRAY
šťovík klubkatý
šťovík klubkatý
šťovík klubkatý

kvete: červen–srpen
výška: 30–80(–100) cm

břehy rybníků, příkopy, návsy, lužní lesy, nesekané, mokré louky, rumiště

<<seznam čeledí<<

šťovík koňský
Rumex hydrolapathum HUDS.

šťovík koňský
šťovík koňský
šťovík koňský

kvete: červen–srpen
výška: 100–250 cm

zaplavované břehy tůní, slepých ramen, břehy rybníků, příkopy, návsy, lužní lesy, nesekané, mokré louky, rumiště<<seznam čeledí<<
šťovík kyselý – kyseláč luční
Rumex acetosa L.
šťovík kyselý
šťovík kyselý
šťovík kyselý

kvete: červen–srpen
výška: 30–100 cm

louky, pastviny, lesní světliny, prameniště, podél komunikací, na vlhčích, humozních půdách

 

<<seznam čeledí<<
šťovík menší – kyselka obecná
Rumex acetosella L.
šťovík menší
šťovík menší
šťovík menší

kvete: červen–září
výška: 10–40 cm

pole, pastviny, lesní světliny, podél komunikací, vytěžená místa v lesích, holiny, písčiny

<<seznam čeledí<<
šťovík tupolistý
Rumex obtusifolius L.
šťovík tupolistý
šťovík tupolistý
šťovík tupolistý

kvete: červen–srpen
výška: 50–100(–150) cm

podél toků, úhory, mokré louky, pastviny, pole, podél komunikací, rumiště

š. tupolistý horský (R. o. var.subalpinus Schur)
š. tupolistý lesní (R. o. var.microcarpus Dierbach)
š. tupolistý přechodný (R. o. var.transiens (Simk.)Kubát)

 

 

<<seznam čeledí<<
šťovík úzkolistý
Rumex stenophyllus LEDEB.
šťovík úzkolistý
šťovík úzkolistý
šťovík úzkolistý

kvete: červenec–srpen
výška: 50–110 cm

přechodně, zaplavované břehy rybníků, mokré louky

původní pouze na jižní Moravě

 

<<seznam čeledí<<
truskavec obecný - rdesno obecné
Polygonum arenastrum BOR.
truskavec obecný
truskavec obecný
truskavec obecný

kvete: červen–říjen
výška: (5–)15–30(–60) cm

podél polních cest, na návsích, tumištích, v okolí lidských sídel

velmi dobře snáší sešlap a mechanické poškozování

 

 

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia