keře, liány se vstřícnými jednoduchými, celistvými, (ojediněle laločnatými) listy,
květenství úkoncová, úžlabní, vrcholičnatá, květy pravidelné nebo souměrné, oboupohlavné,
plod bobule, peckovice,tobolka či nažka, většinou nápadně zbarvený míšek okolo semena
asi 13–15 rodů, 450 druhů po mírném pásu severní polokoule

 

kalina Carlesiova
Viburnum carlesii HEMSLEY

opadavý keř, vyjimečně stálezelený až 1–1,5 m vysoký
kvete v dubnu–květnu,
peckovice jsou nejedlé,
původem v Koreji, v Čechách od roku 1909

vysazován:
v parcích, zahradách, na podzim má krásně zbarvený list

využití:
jako okrasná dřevina v několika kultivarech,
v minulosti se větévky používaly k vázání snopů
a v košíkářství

poloha:
mírný polostín, kyselou, vlhčí půdu
s dostatkem živin

kalina Carlesiova
kalina Carlesiova
kalina Carlesiova      
<<seznam čeledí<<

kalina obecná
Viburnum opulus L.

opadavý keř, vyjimečně strom až 4–5 m vysoký
kvete v květnu až červnu,
peckovice jsou jedovaté

vysazován:
v parcích, zahradách v několika kultivarech, občas zplaňuje

využití:
na zpevnění břehů

poloha:
do 750 m n. m.
vlhké těžší půdy, jílovité až hlinitopísčité, , odolný suchu i imisím

kalina obecná
kalina obecná kalina obecná
kalina obecná
 
kalina obecná
kalina obecná
 
kalina obecná sp. Roseum
kalina obecná sp. Roseum
 
<<seznam čeledí<<

kalina řasnatá
Viburnum plicatum THUNB.

opadavý keř až 3 m vysoký
kvete v květnu–červenci,
peckovice jsou nejedlé,
původem v Japonsku a Číně, v Čechách od roku 1880 na Sychrově

vysazován:
v parcích, zahradách, jako solitéra, ale i do skupinových výsadeb

využití:
jako okrasná dřevina

poloha:
vyžaduje chráněné polohy

kalina řasnatá
kalina řasnatá
kalina řasnatá
kalina řasnatá
kalina řasnatá
kalina řasnatá
<<seznam čeledí<<

kalina svraskalá
Viburnum rhytidophyllum HEMSLEY

stálezelený keř, vyjimečně stálezelený až 3–4 m vysoký
kvete v květnu–červnu,
peckovice jsou nejedlé,
původem v Číně, v Čechách od roku 1910

vysazován:
v parcích, zahradách, na podzim po celý rok má stále zelené dekorativní listy

využití:
jako okrasná dřevina v několika kultivarech

poloha:
mírný polostín, kyselou, vlhčí půdu s dostatkem živin

kalina svraskalá
kalina svraskalá kalina svraskalá    
<<seznam čeledí<<

kalina tušalaj
Viburnum lantana L.

opadavý keř, vyjimečně stálezelený až 1–3(–4) m vysoký
kvete v dubnu–květnu,
peckovice jsou nejedlé

vysazován:
v parcích, zahradách, ve volné přírodě může být i vysazen

využití:
jako okrasná dřevina v několika kultivarech, v minulosti se větévky používaly k vázání snopů a v košíkářství

poloha:
250–500 m n. m., vlhké těžší půdy, světlé lesy, šípákové doubravy

kalina tušalaj
kalina tušalaj
kalina tušalaj kalina tušalaj  
<<seznam čeledí<<

kalina vonná
Viburnum farreri STEARN

opadavý keř až 1–3 m vysoký, bohatě větvený
kvete v březnu, nekdy již od prosince až dubna,
původem v severní Číně, v Čechách od roku 1928 v Průhonicích

vysazován:
v parcích, zahradách, na podzim má krásně tmavě zbarvený list

využití:
jako okrasná dřevina

poloha:
mírný polostín, kyselou, vlhčí půdu s dostatkem živin

kalina vonná
kalina vonná
kalina vonná kalina vonná
kalina vonná
 
<<seznam čeledí<<

kolkwitzie krásná
Kolkwitzia amabilis GRAEBN.

keř až 1–3 m vysoký,
kvete v květnu–červnu,
původem v horských polohách Číny,
v Evropě od roku 1901,v Čechách od roku 1922 v Průhonicích

vysazován:
v arboretech, parcích, zahradách

využití:
jako okrasná dřevina

poloha:
slunné stanoviště, písčitohlinitá, dobře propustná, středně vlhká půda

kolkwitzie krásná
kolkwitzie krásná
kolkwitzie krásná
kolkwitzie krásná
   
<<seznam čeledí<<

pámelník bílý
Symphoricarpos albus (L.) BLAKE

bohatě větvený keř až 0,3–2,5 m vysoký
kvete v červnu až srpnu,
původem v Číny, Koreje a Japonska, v Čechách od roku 1844
v Královské oboře v Praze

vysazován:
v parcích, zahradách, podél komunikací, občas zplaňuje

využití:
na živé ploty a skupinové výsadby

poloha:
nenáročný na světelné podmínky, odolný suchu i imisím

pámelník bílý
pámelník bílý
pámelník bílý
pámelník bílý
pámelník bílý  
<<seznam čeledí<<

weigelie mnohokvětá
Weigela floribunda (SIEB. et ZUCC.)C. KOCH

keř až 3 m vysoký,
kvete v květnu–červnu,
původem v horských polohách Japonska

vysazován:
v parcích, zahradách

využití:
jako okrasná dřevina v několika kultivarech

poloha:
slunné stanoviště, písčitohlinitá, dobře propustná, středně vlhká půda

weigelie mnohokvětá
weigelie mnohokvětá
weigelie mnohokvětá weigelie mnohokvětá
weigelie mnohokvětá
 
<<seznam čeledí<<

zimolez Henryův
Lonicera henry HEMSLEY

vždyzelený až poloopadavý keř až 6 m mírně ovíjivý
kvete v červnu až červenci,
původem v západní Číně, v Čechách od roku 1914 v Průhonicích

vysazován:
v arboretech, parcích, zahradách

využití:
perspektivní pro větší parky pro svůj mohutný růst

poloha:
slunné stanoviště, humozní půdu

zimolez Henryův
zimolez Henryův
zimolez Henryův
zimolez Henryův
 
<<seznam čeledí<<

zimolez japonský
Lonicera japonica THUNB

vždyzelený až poloopadavý keř až 10 m vysoký mírně ovíjivý
kvete v červnu až říjnu,
původem v Číny, Koreje a Japonska, v Čechách od roku 1844
v Královské oboře v Praze

vysazován:
v arboretech, parcích, zahradách

využití:
vhodný pro ozelenění svislých ploch

poloha:
slunné stanoviště, humozní půdu

zimolez japonský
zimolez japonský
zimolez japonský
zimolez japonský
zimolez japonský
 
<<seznam čeledí<<

zimolez kozí list
Lonicera caprifolium L.

ovíjivý opadavý keř až 5(–7) m vysoký
kvete v květnu až červnu,
původem v Číny, Koreje a Japonska, v Čechách od roku 1844
v Královské oboře v Praze

vysazován:
v parcích, zahradách, občas zplaňuje, snadno se množí ze semen či řízky

využití:
jako okrasná dřevina, ceněna pro vonné květy, vhodný pro ozelenění svislých ploch

poloha:
slunné stanoviště, humozní půdu

zimolez kozí list
zimolez kozí list
zimolez kozí list
zimolez kozí list
   
<<seznam čeledí<<

zimolez Maackův
Lonicera maackii (RUPR.) MAXIM.

opadavý, rozkladitý keř až 5 m vysoký
kvete v (květnu) až červnu,
původem v Číny, Koreje a Japonska, v Čechách od roku 1914
v Průhonicích

vysazován:
v parcích, zahradách, občas zplaňuje,

využití:
jako okrasná dřevina, ceněna promnožství květů a plodů, které dlouho vydrží na keři

poloha:
slunné stanoviště, humozní půdu

zimolez Maackův
zimolez Maackův
zimolez Maackův
   
<<seznam čeledí<<

zimolez obyčejný
Lonicera xylostelum L.

keř až 1–3 m vysoký, bohatě větvený
kvete v květnu až červnu,

vysazován:
podél dálnic a v rekreačních oblastech v rozsáhlejších výsadbách

využití:
pěstován v parcích a sadech pro pěkný vzrůst bohaté květenství a červené plody

poloha:
světlé listnaté lesy, remízky, křovinaté stráně, pobřežní křoviny aj.

zimolez obyčejný
zimolez obyčejný
zimolez obyčejný
zimolez obyčejný
   
<<seznam čeledí<<

zimolez ovíjivý
Lonicera periclymenum L.

ovíjivý opadavý keř až 5 m vysoký
kvete v červnu až v červenci,
nejbližší původní výskyt je v Německu a není vyloučeno, že některý porost může být původní

vysazován: pěstuje se na zahradách většinou venkovských, často zplaňuje na okrajích lesů, křovinatých stráních, v okolí lidských sídel a vytváří rozsáhlé porosty, semena rozšiřují ptáci

využití:
jako okrasná dřevina, ceněna pro vonné květy a pěkný vzrůst

poloha:
slunné stanoviště, humozní půdu

zimolez ovíjivý zimolez ovíjivý zimolez ovíjivý zimolez ovíjivý zimolez ovíjivý  
<<seznam čeledí<<

zimolez tatarský
Lonicera tatarica L.

keř (1–)2–3(–4) m vysoký, bohatě větvený
kvete v květnu až červnu,
v Čechách od roku 1835 v Královské oboře v Praze

vysazován:
v parcích, zahradách, patří k nejběžnějším druhům

využití:
jako okrasná dřevina v mnoha kultivarech

poloha:
zplaňuje na okrajích lesů, cest

zimolez tatarský zimolez tatarský zimolez tatarský zimolez tatarský
zimolez tatarský
zimolez tatarský
<<seznam čeledí<<

zimolez zákrovečný
Lonicera involucrata SPRENGEL

opadavý keř 1(–2,5) m vysokýs přímími větvemi
kvete v červnu až červenci,
původem v Severní Americe, v Čechách od roku 1910 v Průhonicích

vysazován:
zřídka v parcích, zahradách

využití:
jako okrasná dřevina

zimolez zákrovečný zimolez zákrovečný zimolez zákrovečný zimolez zákrovečný
zimolez zákrovečný
 
<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia